Важна информация

Цялата информация, предоставена на нашия уебсайт, по телефона, по имейл и на нашите етикети на продукти, свързани с използването на нашите продукти, е предназначена само като насока. Ако се съмнявате относно използването на някой от нашите продукти, моля, свържете се с професионалист във вашия район, преди да ги използвате.

Ние се стремим да ви дадем възможно най-много информация и насоки, но никоя от предоставената информация не трябва да се счита за специфична за вашите лични обстоятелства и цялата предоставена информация трябва да се счита за обща насока.

Ако предприемате някакво широкомащабно производство, използвайки нашите продукти, моля, обърнете внимание на цялата информация, предоставена на този сайт, по телефона, по имейл и на етикетите на нашите продукти във връзка със смесването на масла, аромати, аромати и оцветители е предназначено чисто като ориентир и ние силно препоръчваме провеждането на опити в малък мащаб, преди да предприемете каквото и да е по-голямо производство на продукти.

×
Добре дошъл новодошъл