Политика за Поверителност

Политика за Поверителност

 1. Въведение

1.1 Ние се ангажираме да пазим поверителността на посетителите на нашия уебсайт; в това правило обясняваме как ще се отнасяме към личната ви информация.

1.2 Използвайки нашия уебсайт и приемайки тази политика, вие се съгласявате с използването на бисквитките в съответствие с условията на тази политика. За повече информация относно използването на бисквитки прочетете нашите Cookies политика. (при кликване върху тази връзка ще се отвори нов прозорец)

 1. Кредит

2.1 Този документ е създаден с помощта на шаблон от SEQ Legal (http://www.seqlegal.com).

 1. Събиране на лична информация

3.1 Ние можем да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:

 • (а) информация за вашия компютър и за посещенията ви и използването на този уебсайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на реферали, продължителност на посещение, преглед на страници и пътеки за навигация на уебсайта);
 • (б) информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия уебсайт (включително имейл адреса ви);
 • (в) информация, която предоставяте, когато попълвате своя профил на нашия уебсайт (включително вашето име, снимки на профили, пол, дата на раждане, статус на връзката, интереси и хобита, подробности за образованието и подробности за заетостта);
 • (г) информация, която ни предоставяте с цел да се абонирате за нашите имейл известия и / или бюлетини (включително вашето име и имейл адрес);
 • д) информация, която ни предоставяте при използване на услугите на нашия уебсайт или която се генерира в хода на използването на тези услуги (включително времето, честотата и модела на използване на услугата);
 • (е) информация, свързана с покупки, които правите на нашите услуги, или всякакви други транзакции, които влизате чрез нашия уебсайт (включително вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);
 • (ж) информация, която публикувате на нашия уебсайт за публикуване в интернет (включително [вашето потребителско име, снимките на потребителския ви профил и съдържанието на вашите публикации);
 • з) информация, съдържаща се във или свързана с всяка комуникация, която ни изпращате или изпращате чрез нашия уебсайт (включително комуникационното съдържание и метаданните, свързани с комуникацията); и (i) всяка друга лична информация, която решите да ни изпратите.

3.2 Преди да ни разкриете личната информация на друго лице, трябва да получите съгласието на това лице както за разкриването, така и за обработката на тази лична информация в съответствие с тази политика.

 1. Използване на лична информация

4.1 Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните страници на уебсайта.

4.2 Можем да използваме вашата лична информация за:

 • (а) администрираме нашия уебсайт и бизнес;
 • (б) персонализирайте нашия уебсайт за вас;
 • (в) дават възможност за използване на услугите, достъпни на нашия уебсайт;
 • (г) да ви изпраща стоки, закупени чрез нашия уебсайт;
 • (д) предоставяне на услуги, закупени чрез нашия уебсайт;
 • (е) да ви изпраща извлечения, фактури и напомняния за плащания и да събира плащания от вас;
 • ж) да ви изпраща нетърговски търговски съобщения;
 • з) да ви изпраща известия по имейл, които сте поискали специално;
 • (i) ще ви изпратим нашия имейл бюлетин, ако сте го поискали (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от бюлетина);
 • й) да ви изпращаме маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или бизнеса на внимателно подбрани трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес, по пощата или, когато сте се съгласили специално за това, по имейл или подобна технология (можете да информирайте ни по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингови комуникации);
 • к) предоставя на трети страни статистическа информация за нашите потребители (но тези трети страни няма да могат да идентифицират никой отделен потребител от тази информация);
 • (l) да се занимава със запитвания и оплаквания, отправени от или за вас във връзка с нашия уебсайт;
 • (м) пази нашия уебсайт сигурен и предотвратява измами; и
 • (н) проверява спазването на условията и реда, регулиращи използването на нашия уебсайт (включително наблюдение на лични съобщения, изпратени чрез нашата уебсайт частна услуга за съобщения).

4.3 Ако изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще публикуваме и използваме по друг начин тази информация в съответствие с лиценза, който ни предоставяте.

4.4 Вашите настройки за поверителност могат да се използват за ограничаване публикуването на вашата информация на нашия уебсайт и могат да бъдат коригирани с помощта на контроли за поверителност на уебсайта.

4.5 Без вашето изрично съгласие няма да предоставяме вашата лична информация на която и да е трета страна за целите на директния им маркетинг на която и да е трета страна.

 1. Разкриване на лична информация

5.1 Можем да разкрием вашата лична информация на всеки наш служител, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти, доставчици или подизпълнители, доколкото това е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика.

5.2 Ние можем да разкрием вашата лична информация на всеки член на нашата група дружества (това означава нашите дъщерни дружества, крайният ни холдинг и всички негови дъщерни дружества), доколкото това е разумно необходимо за целите, определени в настоящата политика.

5.3 Ние можем да разкрием вашата лична информация:

 • а) доколкото ни се изисква по закон;
 • б) във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства;
 • в) с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);
 • (г) на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който продаваме (или обмисляме); и
 • д) на всяко лице, за което ние с основание смятаме, че може да се обърне към съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична информация, когато по наше разумно мнение е вероятно тази юрисдикция или орган да разпореди разкриването на тази лична информация.

5.4 С изключение на предвиденото в настоящата политика, няма да предоставяме вашата лична информация на трети страни.

 1. Международни трансфери на данни

6.1 Информацията, която събираме, може да се съхранява и обработва в която и да е от страните, в които работим, за да ни позволи да използваме информацията в съответствие с тази политика.

6.2 Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена в следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на действащите в Европейското икономическо пространство: Съединените американски щати, Русия, Япония, Китай и Индия.

6.3 Личната информация, която публикувате на нашия уебсайт или предоставяте за публикуване на нашия уебсайт, може да бъде достъпна, чрез интернет, по целия свят. Не можем да предотвратим използването или злоупотребата с такава информация от други.

6.4 Изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 6.

 1. Запазване на лична информация

7.1 Този раздел 7 определя нашите политики и процедура за съхраняване на данни, които са предназначени да гарантират, че спазваме законовите си задължения във връзка със запазването и изтриването на лична информация.

7.2 Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цел, не се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.

7.3 Независимо от другите разпоредби на този раздел 7, ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

 • а) доколкото ни се изисква по закон;
 • б) ако смятаме, че документите могат да бъдат от значение за текущи или бъдещи съдебни производства; и
 • в) с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).
 1. Сигурност на личната информация

8.1 Ще вземем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на личната ви информация.

8.2 Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите сигурни (защитени с парола и защитна стена) сървъри.

 1. Изменения

9.1 Ние можем да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.

9.2 Трябва периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте доволни от всякакви промени в тази политика.

 1. Вашите права

10.1 Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация, която притежаваме за вас; предоставянето на такава информация ще бъде предмет на:

 • а) плащането на такса (понастоящем фиксирана на 10 GBP); и
 • (б) предоставяне на подходящи доказателства за вашата самоличност (за тази цел обикновено приемаме фотокопие на вашия паспорт, заверен от адвокат или банка плюс оригинално копие на сметката за комунални услуги, показваща текущия ви адрес).

10.2 Можем да откажем лична информация, която поискате, до степента, разрешена от закона.

10.3 Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична информация за маркетингови цели.

10.4 На практика обикновено или изрично се съгласявате предварително да използваме вашата лична информация за маркетингови цели, или ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на вашата лична информация за маркетингови цели.

 1. уебсайтове на трети страни

11.1 Нашият уебсайт включва хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни.

11.2 Нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

 1. Актуализиране на информацията

12.1 Моля, уведомете ни дали личната информация, която притежаваме за вас, трябва да бъде коригирана или актуализирана.

13. Нашите детайли

13.1 Този уебсайт е собственост и се управлява от We Love Network Limited - T / A LiveMoor.

13.2 Регистрирани сме в Англия и Уелс с регистрационен номер № 06832407, а седалището ни е в We Love Network Limited, C / O Francis Clark LLP, North Quay House, Sutton Harbour, Plymouth, Devon, PL4 0RA.

13.3 Основното ни място на дейност е LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Estover Close, Plymouth, Devon, PL6 7PL

13.4 Можете да се свържете с нас:

 • а) по пощата, използвайки пощенския адрес; LiveMoor, Unit 9a, Forresters Business Park, Plymouth, Devon, PL6 7PL
 • б) използване на нашия формуляр за връзка с уебсайта;
 • в) по телефона, на 01752 695220, Или
 • (г) по имейл, като използвате info@livemoor.co.uk

 14. Кланарни плащания

14.1 За да ви предложим методите на плащане на Klarna, можем при касата да предадем вашите лични данни под формата на данни за контакт и поръчка на Klarna, за да може Klarna да прецени дали отговаряте на условията за техните методи на плащане и да персонализираме тези методи на плащане за теб. Вашите прехвърлени лични данни се обработват в съответствие с Собствената бележка за поверителност на Klarna.

×
Добре дошъл новодошъл