Важна информация

Цялата информация, предоставена на нашия уебсайт, по телефона, по имейл и на нашите етикети на продукти, свързани с използването на нашите продукти, е предназначена само като насока. Ако се съмнявате относно използването на някой от нашите продукти, моля, свържете се с професионалист във вашия район, преди да ги използвате.

Ние се стремим да ви дадем възможно най-много информация и насоки, но никоя от предоставената информация не трябва да се счита за специфична за вашите лични обстоятелства и цялата предоставена информация трябва да се счита за обща насока.

Ако предприемате широкомащабно производство, използвайки нашите продукти, моля, обърнете внимание на цялата информация, предоставена на този сайт, по телефона, по електронната поща или на нашите етикети на продукти във връзка със смесването на масла, аромати, аромати и цветове е предназначена чисто като ръководство. и горещо препоръчваме да се провеждат малки мащабни изпитвания, преди да се предприемат по-големи производства на продукти.

x